SKAPANDE SKOLA

Vart tog min Igloo vägen? (4-10 år)

En föreställning om klimatförändringar.

Information och bokning

08-22 15 10
info@boulevardteatern.se

Vi kan skräddarsy skapande skola projekt för era ändamål. Kontakta oss!

Vi kan erbjuda skapande skola projekt i anslutning till föreställningen.

Föreställningen är en interaktiv musikalisk föreställning som har sin utgångsunkt i klimatfrågan.

Oolik är en helt vanlig flicka som ger sig ut på ett ovanligt äventyr. En dag när hon sitter i sin igloo börjar det droppa på hennes huvud. Håller hennes igloo på tt smälta? Följ med Oolik på hennes resa för att söka efter hjälp.

Föreställningen är mycket visuell och karaktärerna prtatr ”igloo-iska”, ett låtsas språk, vilket gör att föreställningen är tillgänglig för alla. Både hörande- och ickehörande samt även de som har stora utmaningar i det verbala kommunicerandet.

Föreställningen berör ett aktuellt tema, och att ge eleverna kunskap om vår miljö och omvärld ingår i skolans uppdrag.

I läroplanen (Lgr11) kan vi läsa:
 ”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaff a sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

I skolans grundläggande värden beskrivs att vi ska främja elevernas respekt för vår gemensamma miljö, och som övergripande mål visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Medverkande

Workshop/samtal
Isabell Ström och Elinne Leandersson

Föreställning
Regi: Roger Westberg
Skådespelare Isabell Ström och skådespelare/musiker Elinne Leandersson
Scenografi/ljus: Kundali Löfstrand
Kostym: Malin Tivenius
Efter en originalidé av: The Bone Ensemble (UK)

Isabell Ström
Isabell Ström
Elinne Leandersson
Elinne Leandersson

Pdf för utskrift


Mer info kommer!