Om Skapande Skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som skolans huvudman, det vill säga kommunen kan söka från Kulturrådet. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som skolan redan gör. Läs mer

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

OM SKAPANDE SKOLA

  • Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.
  • Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. 
  • Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Läs mer

Skapande skola med Bouevardteatern

BARN

Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig?

Skapande skola i 2 varianter.

Boulevardteatern erbjuder två workshop som utgår ifrån föreställningen ”Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig”.

Vart tog min Igloo vägen?

Skapande skola i 2 varianter.

En föreställning om klimatförändringar med workshop, samtal och handledarmaterial.

VUXNA / UNGDOM

Stjärnlösa nätter

Skapande skola / Workshop

Om rätten till ett eget liv, om skuld och straff, svek och kärlek, om den långa och svåra vägen till försoning.