SKAPANDE SKOLA

Vart tog min Igloo vägen? (4-10 år)

En föreställning om klimatförändringar.
I en interaktiv, musikalisk föreställning reser Oolik genom snöstormar, över oceaner och in i våra hjärtan. Ett magiskt arktiskt äventyr!

OBS! Workshop gäller enbart tillsammans med föreställning (se Arrangörsblad).
 

Information och bokning

KONTAKTA OSS
Isabelle Ström 073-096 51 66,
epost: issa@boulevardteatern.se

Yvonne Granath 073-759 89 64,
epost: yvonne@boulevardteatern.se

Syfte

Vi erbjuder två workshops som utgår ifrån föreställningen ”Vart tog min igloo vägen?”.

Workshopen syftar till att fördjupa teaterupplevelsen och fånga upp tankar och reflektioner efter föreställningen, vi diskuterar klimatfrågan; vad som sker och vad vi kan göra för att påverka klimatet positivt.

Genom teater utvecklar vi vår förmåga till inlevelse och stärker både vår egen identitet och får förståelse för andra. Dessutom utvecklar vi vår fantasi och samarbetsförmåga.

Medverkande

Workshop/samtal
Skådespelarna

Workshop 1 (20 min)

Tid: 20 min. I anslutning till föreställningen.
Plats: två separata klassrum
Antal: 60 barn som delas in i två grupper. 

Workshop 2 (40 min)

Tid: 40 min. I anslutning till föreställningen.
Plats: gymnastiksal eller 2 klassrum
Antal: max 25 barn, minst 2 vuxna

Skolan & miljöperspektivet

Föreställningen berör ett aktuellt tema, och att ge eleverna kunskap om vår miljö och omvärld ingår i skolans uppdrag.

I skolans grundläggande värden beskrivs att vi ska främja elevernas respekt för vår gemensamma miljö, och som övergripande mål visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Läroplan

I läroplanen (Lgr11) kan vi läsa:
”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaff a sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Kommentarer från pedagoger och elever

Pedagoger:
"Jag blev så rörd, den här eleven har gått till kurator för att våga ta plats och stå framför sina klasskamrater. Och idag, på er workshop, var hen bland de första att gå upp på scenen"

"Det var så fint, den här eleven brukar inte ta så mycket plats, och nu syns det verkligen att hen gör det"

Elever:
"nu gör jag det där som jag egentligen inte vågar" -elev i årskurs 3

"jag vill va med på nästa workshop också"- elev årskurs 2

"ni är konstiga! inte som andra vuxna. ni är som oss" - elev i årkurs 1

"igen" Det här var jättejättejättekul!" - elev i förskoleklass

Pdf för utskrift

Klicka på bilden för att hämta pdf-filen.