SKAPANDE SKOLA

Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig?

Den nyanlända krokodilen Hugo möter misstänksamhet och rädsla bland djuren i skogen, ska han lyckas få några vänner?
Fantasi, drama, spänning & humor i musik, sång, mim och berättande.

OBS! Gäller enbart tillsammans med föreställning (se Arrangörsblad).
 

Information och bokning

KONTAKTA Yvonne Granath
Tel: 073-759 89 64
Epost: yvonne (@) boulevardteatern.se

Workshop 1

Boulevardteatern erbjuder en workshop som utgår ifrån föreställningen ”Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig”. 

Syftet med workshopen är att eleven ska få vara aktiv och prova olika uttrycksformer såsom teater, mim och rörelse.


Workshopen innehåller ett kortare samtal där barnen får berätta vad de kommer ihåg från föreställningen, vad den handlade om och om de kan känna igen sig i antingen Hugo eller djurens situation. Vidare får de gestalta de olika karaktärerna i föreställningen; vi improviserar djuren,  jonglörer, lindansare och andra cirkus-karaktärer. Slutligen får alla barnen följa våra pedagoger i en koreograferad minicirkus.

Isabell Ström och Elinne Leanderson - som också är skådespelare i föreställningen - håller i workshopen.

Tid: 20 min lång och görs i anslutning till föreställningen.
Plats: i samma lokal som föreställningen ges.
Antal: Max 65 barn (3-5 år), 90 barn (6-8 år) + personal 

Workshop 2

Vi erbjuder en workshop som utgår ifrån föreställningen ”Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig”.

Syftet med workshopen är att eleven ska få vara aktiv och prova olika uttrycksformer såsom teater, mim och rörelse.


Genom teater utvecklar vi vår förmåga till inlevelse och stärker både vår egen identitet och får förståelse för andra. Dessutom utvecklar vi vår fantasi och samarbetsförmåga.

Under workshopen får eleverna på ett lekfullt sätt testa olika teater-, improvisations- och samarbetsövningar. Vi avslutar passet med att eleverna får spela upp en kort scen för varandra, och det har blivit allt ifrån ’slowmotion’-scener till en mini-cirkus. Eleverna får både vara skådespelare och publik för varandra och vi pratar om hur vi ömsesidigt påverkar varandra i dessa roller.

Isabell Ström och Elinne Leanderson - som också är skådespelare i föreställningen - håller i workshopen.

Tid: 40 min
Plats: gymnastiksal eller dyl
Antal: Max 25 barn, och minst 2 vuxna.

Pdf för utskrift

Klicka på bilden för att hämta pdf.