SKAPANDE SKOLA

Den Lille prinsen (4-8 år)

Efter en bok av Antoine de Saint-Exupéry

Den lille prinsen är en poetisk, vacker föreställning med många bottnar. Föreställningen berör ämnen som kreativitet, vänskap, nyfikenhet och kanske framförallt hur vi ser på varandra här i världen.

OBS! Workshop gäller enbart tillsammans med föreställning (se Arrangörsblad).
 

Information och bokning

KONTAKTA Yvonne Granath
Tel: 073-759 89 64
Epost: yvonne (@) boulevardteatern.se

Syfte

Workshopen syftar till att fördjupa den teaterupplevelsen och fånga upp tankar och reflektioner kring föreställningen och dess tema. Vi vill lyfta fram elevens egna kreativa skapande och hur vi kan skapa kopplingar mellan olika uttrycksformer såsom bild, dans, musik och teater.

Genom lekfulla övningar önskar vi stimulera elevernas fantasi, kreativitet och samarbete för att på så sätt stärka förmågan till inlevelse samt fördjupa vår egen identitet och förståelse för andra människor. 

Workshop 1 – Rymden

”Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen.”
Workshopen sker i anknytning till föreställningen och tar sitt avstamp ur Lille prinsens livsvisdomar. Vad är det viktigaste i livet? Hur ser man med hjärtat? Tillsammans med Boulevardteaterns skådespelare kommer barnen att få gestalta och tala om rymden. Rymden i hjärtat, i rummet och rymden som finns utanför vår planet.

Tid: 20 min

Workshop 2

Under workshopen kommer eleverna att få fördjupa sig i olika teman från föreställningen genom att på ett lekfullt sätt prova olika teater-, improvisations- och samarbetsövningar. Vi kommer att diskutera och fantisera kring utvalda scener som eleverna sedan får agera utifrån och avslutar passet med att eleverna får spela upp en kort scen för varandra. Eleverna får på så sätt prova på att vara både skådespelare och publik för varandra, och vi pratar om hur vi ömsesidigt påverkar varandra i dessa roller.

Tid: 40 min

Pdf för utskrift

Klicka på bilden för att hämta pdf-filen.