Isabell Ström

Utbildning
Yrkeshögskolan Novia , Finland, fysisk teater 2011-2015
Ölands musikteaterskola examensår 2011
Musikkonservatoriet i Falun – scenisk dansutbildning, examensår 2011

Arbetat som skådespelare på Boulevardteatern sedan 2017 i föreställningarna:
Sagan om den lilla farbrorn 
Hugo - elak, blodtörstig och JÄTTEFARLIG
Vart tog min igloo vägen

Isabell Ström