Information angående coronaviruset

Vi anpassar våra rutiner till rådande situation och förhåller oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Föreställningar
uppdaterad 2021-07-20
Boulevardteatern följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för publika sammankomster.

Vid skolföreställningar håller vi kontakt med arrangörer och berörda skolor om lämpligt elevantal med tanke på lokalerna och skolans egna önskemål. 

Från 15 juli får sällskap på 8 personer sitta tillsammans. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. Publikvärd kommer anvisa varje sällskap sina platser. 
Vi litar på att man stannar hemma om man har symptom. Vid sjukdom går det att byta biljetten till annan föreställning. 

Kursverksamhet
När det gäller vår kursverksamhet undviker kursledarna övningar med fysisk kontakt och är noga med avstånd. Vi uppmanar alla kursdeltagare att stanna hemma om man har symptom. Vi ber alla tvätta händerna innan kursen startar.

Vi ser fram emot en coronasäker kulturhöst!


En digital kram från oss på Boulevardteatern
Med vänlig hälsning
Yvonne Granath
Boulevardteatern