Information angående coronaviruset

Vi anpassar våra rutiner till rådande situation och förhåller oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Välkomna att mejla oss om ni har några frågor på info@boulevardteatern.se

Vi ser fram emot en coronasäker kulturhöst!

Med vänlig hälsning
Yvonne Granath
Boulevardteatern