Information angående coronaviruset

Vi anpassar våra rutiner till rådande situation och förhåller oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Föreställningar
När det gäller våra föreställningar på turné har vi en dialog med varje arrangör där vi tillsammans kommer fram till hur många vi kan ha i publiken med tanke på lokalens förutsättningar. Vi har ändrat vissa scenerier i våra föreställningar för att minimera kontakten mellan scen och salong för att både vår personal och vår publik ska känna sig trygga.

Kursverksamhet
När det gäller vår kursverksamhet undviker kursledarna övningar med fysisk kontakt och är noga med avstånd. Vi uppmanar alla kursdeltagare att stanna hemma om man har symptom. Vi ber alla tvätta händerna innan kursen startar.

Vi ser fram emot en coronasäker kulturhöst!


En digital kram från oss på Boulevardteatern
Med vänlig hälsning
Yvonne Granath
Boulevardteatern