Information angående coronaviruset

Föreställningar
Alla vårens föreställningar har varit inställda.  Men boka gärna till hösten. Kvarstår rekommendationerna på 50 st kan vi spela för ett färre antal och vid behov lägga till föreställningar. 

Kursverksamhet
Vi håller fortfarande vår kursverksamhet öppen som vanligt så länge vi inte får andra direktiv.
Våra seniorkurser fortsätter nu i höst.

Vi tar våra kursdeltagare och medarbetares hälsa och säkerhet på största allvar och hoppas på förståelse och samverkan under denna tid av särskilda omständigheter.

Vi litar på att den som har symptom stannar hemma. På kurserna undviker vi direkt kroppskontakt i högsta möjliga mån tillsvidare.

Vi följer utveckligen
Vi följer självklart utvecklingen och lyssnar till de allmänna rekommendationer gällande coronaviruset som återfinns på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Hygien i våra lokaler
Städrutinerna av lokalerna har skärpts  och handdukarna har bytts mot pappershanddukar på toaletterna.

För dig som går till våra kurser
För dig som är frisk och kommer till kursen gäller det här:

1) Tvätta händerna noggrant före och efter din lektion

2) Dela inte vattenflaska med någon och drick inte direkt ur våra vattenkranar.
Vid eventuella förändringar i vårt förhållningssätt meddelar vi detta.

Kram från oss på Boulevardteatern

Med vänlig hälsning
Yvonne Granath
Boulevardteatern