Teater-dramalek 4-6 år

Välkommen till teaterlek med Boulevardteatern!

Kursinnehåll

I Teaterlek arbetar vi med vår fantasi. Tillsammans dramatiserar vi eller leker fram historier utifrån sagor och berättelser.

Under lekfulla former främjar vi barnens kreativitet, fantasi och samarbetsförmåga.

Kursinformation

Teater-dramalek 4-6
Lördagar, kl 10. 30 - 11.30
Start 25 jan.
10 gånger. Uppehåll sportlov.
Lokal: Skånegatan 63
Pris 2000 kr

Kursledare

Verksamma skådespelare och pedagoger knutna till Boulevardteatern.

Gör anmälan här

Klicka på knappen Anmälan så öppnas ett Google formulär där du fyller i dina uppgifter, Därefter kontaktar vi dig.
Informationen kommer att lämnas till läraren.

Bokningsregler

Anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Den innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande till oss inom 14 efter att vi bekräftat din anmälan.
Vid avbruten påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Vi betalar dock tillbaka 75 % av avgiften vid sjukdom, styrkt med läkarintyg.
Vi tar emot anmälningar löpande.