Handledarmaterial

'Ung och fri - eller?'
- Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv.

Initiativtagare till detta studiematerial är Anette Franzén, f d lärare på Hagagymnasiet i Norrköping, som har använt sig av Arkan Asaads bok Stjärnlösa nätter i sin undervisning. Från boken har hon utvecklat det här studiematerialet som har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Materialet lämpar sig mycket väl att använda inför, eller efter att man sett,  teaterföreställningen Stjärnlösa nätter.

Publikationen har tagits fram på inititativ av  Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med övriga länsstyrelser och Rikspolisstyrelsen.