HANDLEDARMATERIAL - Finns att tillgå för alla våra arrangörer och beställare.


Handledarmaterialet av dramapedagogen Daniel Goldmann.
Lite tips och teaterlekar att användas fritt till alla som ska se föreställningen.
KLICKA PÅ BILDEN för att ladda hem!