Handledarmaterial

Finns att tillgå för alla våra arrangörer och beställare.

Är du arrangör eller beställare-Klicka på bilden-beställ materialet. Är du arrangör eller beställare-Klicka på bilden-beställ materialet.
Handledarmaterialet av regissören och pedagogen Daniel Goldmann.
Lite tips och teaterlekar på temat rädsla att användas fritt till alla som ska se föreställningen.