Om Skapande Skola

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.
Källa: https://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/

SKAPANDE SKOLA

  • Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.
  • Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. 
  • Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Läs mer

Skapande skola med Bouevardteatern

Hamlet - a stand up

Världens bästa pjäs i enmansversion, prisbelönad i Sverige, Kairo och nu senast i Estland, Litauen och Lettland. 

Vart tog min Igloo vägen?

En föreställning om klimatförändringar.