Personal hösten 18

Konstnärlig ledare

Producent

Skådespelare / pedagog

Sten Hellström
Foto Fabian af Petersens

Skådespelare

Ulf Montan
Foto Fabian af Petersens

Skådespelare

Isabell Ström

Produktionsassistent

Hilda  Stenshäll
foto  Fabian af Petersens


hilda(at)boulevardteatern.se

Musiker / skådespelare

Elinne Leanderson
Foto Fabian af Petersens

Skådespelare

Ulf Evrén
Foto Fabian af Petersens

Skådespelare

Gustav Lundkvist
Foto Fabian af Petersens

Boulevardteatern

Skånegatan 63 | 116 37 Stockholm
Tel 073-759 89 64
E-post info@boulevardteatern.se 

 

Konstnärlig ledare

Roger Westberg

Producenter

Yvonne Granath - producent

Hilda Stenshäll

Boulevardteaterns Teaterskola

Rektor

Roger Westberg

Studierektor

Yvonne Granath

Lärare

Gregor Bergman
Svetlana Biba
Lisa Björkström
David Carmel
Eva Lagerheim
Lasse Nilsen
Lena Nilsen
Sofia Rönnegård
Emma Swenninger