HANDLEDARMATERIAL
Finns att tillgå för alla våra arrangörer och beställare.

För förskoleklasser eller skolor som ser föreställningen finns ett studie och inspirationsmaterial att tillgå skrivet av dramapedagog Lena Yxner.
KLICKA PÅ BILDEN för att ladda hem!